تولید مش دوبله با چشمه های 8×8 با عرض 1 متر و طول 3 متر با فاصله ی 5 سانتی متر از یکدیگر (170 متر طول مفتول آهن) به منظور

بتن ریزی سبک مسلح برای سقف، کف و دیوار های ساختمانی

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com