نمایشگاه

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان استان خوزستان 94/10/02

شانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان از تاریخ  1394/10/02 لغایت 1394/10/05 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان خوزستان برگزار می شود.

شما می توانید از غرفه شرکت سبک سازان ایمن نصف جهان واقع در سالن اول کارون(سمت راست) -غرفه شماره ۸ دیدن فرمایید.

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان(مصالح,معماری و فناوریهای نوین ساختمان)

هجدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان(مصالح,معماری و فناوریهای نوین ساختمان) از تاریخ  1394/07/22 لغایت 1394/07/27 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی استان اصفهان برگزار می شود.

شما می توانید از غرفه شرکت سبک سازان ایمن نصف جهان واقع در سالن نقش جهان دیدن فرمایید.

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com