پروژه‌ها

S.L.P

بنا بر آیین نامه های موجود در مبحث انرژی و عایق (مبحث 18 و 19) امکان ایجاد عایق های صوتی و حرارتی در ساختمان سبب کاهش مصرف انرژی و ایجاد عایق مناسب در برابر صوت یا حرارت میگردد.

S.L.P

حذف نعل درگاه در سیستم اجرای دیوار فوق سبک S.L.P

S.L.P

افزایش حجم فضای مفید 6درصدی به کل زیربنای ساختمان با استفاده از دیوار فوق سبک S.L.P

S.L.P

متراژ قابل حمل دیوار فوق سبک S.L.P در هر ترانزیت 720 مترمربع

می باشد که حداقل 3/5 برابر سایر محصولات ساختمانی مانند آجر،

سفال، بلوک و ... است.

S.L.P

دیوار S.L.P بدون هیچگونه پرتی در هنگام بارگیری، تخلیه، حمل و

نقل به طبقات، نصب دیوار و حذف نخاله ساختمانی و آوار برای مصرف

کننده

S.L.P

دیوار فوق سبک S.L.P با بالاترین توجیه اقتصادی در صنعت

ساختمان

S.L.P

یکپارچگی کل دیوار فوق سبک S.L.P و اتصال مطمئن به کف و سقف و

ستون ها بدون شاسی کشی و عدم مشارکت مخرب به عنوان اثر میان

قاب به هنگام وقوع زلزله نسبت به دیوارهای سفال، آجر، بلوک و

پیش ساخته

S.L.P

کمبود آب جدی است!

دیوار S.L.P بدون نیاز به آب، ماسه، سیمان، لایه گچ و خاک و شات

کریت اجرا می شود.

S.L.P

کاهش بار مرده قابل توجه از ساختمان به مقدار حداقل 200 کیلوگرم بر مترمربع

S.L.P

پنل ها با ضخامت 10cm، عرض 1m و طول 3m در قالب یک فوم مسلح با 170 متر طول

مفتول آهن به صورت پنهان طراحی شده اند.

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com