کاهش بار مرده قابل توجه از ساختمان به مقدار حداقل 200 کیلوگرم بر مترمربع

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com