کمبود آب جدی است!

دیوار S.L.P بدون نیاز به آب، ماسه، سیمان، لایه گچ و خاک و شات

کریت اجرا می شود.

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com