یکپارچگی کل دیوار فوق سبک S.L.P و اتصال مطمئن به کف و سقف و

ستون ها بدون شاسی کشی و عدم مشارکت مخرب به عنوان اثر میان

قاب به هنگام وقوع زلزله نسبت به دیوارهای سفال، آجر، بلوک و

پیش ساخته

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com