متراژ قابل حمل دیوار فوق سبک S.L.P در هر ترانزیت 720 مترمربع

می باشد که حداقل 3/5 برابر سایر محصولات ساختمانی مانند آجر،

سفال، بلوک و ... است.

       آدرس کارخانه: اصفهان-نجف آباد-شهرک صنعتی شماره یک

        031-42455822                031-42455833

         09121895698                 info@slp-ap.com